اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری

بیمه بیکاری

اول از همه باید بدونیم که بیمه بیکاری برای ایجاد آرامش و امنیت کارکنان و کارگران توسط قانون گذار پیش بینی شده است,

پس باید این بیمه را در زمره ی یکی از بهترین کارهای مجلس شورای اسلامی قلمداد نماییم,چرا که قشر زحمت کش کارگران را تحت چتر حمایتی خود قرار داده اند.

 

ثبت نام بیمه تکمیلیاما بیمه بیکاری شامل چه کسانی میشود؟

بیمه بیکاری شامل دو گروه از افراد میشود:

1-کارکنان رسمی که غیرارادی بیکار میشوند

2-کارکنان قراردادی که قراردادشان به پایان رسیده.

 

مشمول بیمه بیکاری از نظر قانون کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار است.

تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن بیکاری برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان واداره کارو امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

 

 چند نکته مهم

که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای کار و اموراجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

 

اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری

بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحدکار و امور اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

 

گروه های مشمول بیمه بیکاری

در وضعیت فعلی در برخورد با مسئله بیمه بیكاری آنان به چند گروه تقسیم می شوند:

– كارگرانی كه در نهادهای دولتی و عمومی كار می كنند و با شركتی قرارداد بسته اند و بیمه نیز هستند.

– كارگرانی كه دربخش خصوصی كار می كنند و بیمه هستند.

-كارگرانی كه قرارداد پیمانی (  شبه رسمی) با نهادهای دولتی بسته اند و بیمه هستند.

-كارگرانی كه در بعضی از كارخانجات یا واحدهای صنعتی دارای قرارداد دائم هستند.

-كارگرانی كه چه در بخش دولتی و چه خصوصی دارای قرارداد فصلی، كار معین یا موقت می باشند.

 

میزان مقرری بیكاری

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیكار معادل 55% مزد بیمه شده می باشد و چنانچه متأهل بوده و یا افراد تحت تكفل داشته باشد، برای هر نفر از افراد تحت تكفل تا چهار نفر،10% حداقل دستمزد روزانه به دریافتی او افزوده می شود به شرطی كه از 80% متوسط مزد دریافتی او در زمان اشتغال بیشتر نباشد و به هر حال دریافتی مقرری بیمه بیكاری نباید از حداقل دستمزد كارگر ساده كمتر باشد.

پس از اشتغال به كار مجدد بیمه شده بیكار، مقرری ذکر شده قطع می شود ولی چنانچه با معرفی واحد كار و امور اجتماعی به كاری اشتغال داده شود و مقرری آن كمتر از مقرری دریافتی از بیمه بیكاری باشد، با اعلام این موضوع از واحد كار و امور اجتماعی به شعبه تأمین اجتماعی مربوط، ما به التفاوت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

 

مدت پرداخت مقرری بیكاری

مقرری بیكاری از روز اول بیكاری قابل پرداخت است و سقف زمانی پرداخت برای مجردین تا 36 ماه و برای متأهلین و متكلفین تا 50 ماه از تاریخ بیكاری با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه است.

در مورد افرادی كه دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند، سقف زمانی مزبور رعایت نشده و پرداخت مقرری بیمه بیكاری تا بازنشستگی آنان ادامه می یابد.

چنانچه بیمه شده بیكار در زمان استفاده از مقرری بیمه بیكاری به خدمت وظیفه اعزام شود یا زندانی گردد، چنانچه متأهل باشد مقرری بیمه بیكاری او قطع نمی شود ولی اگر مجرد باشد در اعزام به خدمت قطع شده و در مورد زندانی شدن درصورت مجرم شناخته شدن مقرری قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت یا آزادی، چنانچه بیكار باشد مشمول دریافت مقرری بیكاری ذکر شده خواهد شد.

اضافه می نماید چنانچه كارگر در چند نوبت مجزا از مقرری بیمه بیكاری استفاده نماید، جمع مدت با احتساب دوره های قبلی ملاك بوده و مازاد بر سقف زمانی قانونی پرداختی صورت نمی پذیرد، در ضمن مدت دریافت مقرری بیكاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، از كار افتادگی و فوت محسوب می گردد.

در پایان این گفتار لازم به ذكر است که بهره مندی از مزایای بیمه بیكاری علی الاصول نباید مختص بیمه شدگانی باشد كه كار مستمر و یا اصطلاحاً قرارداد كار غیر موقت دارند، بلكه كارگرانی هم كه دركارهای مستمر قرارداد موقت دارند چه اینكه در زمان كار بدون میل و اراده بیكار شوند و یا در پایان قرارداد به كارشان خاتمه داده شود مشمول مزایای بیمه بیكاری خواهند بود.

 

مرسی که مقاله های بیمیلاین و مطالعه میکنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *