بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی را گران نخریم!

bime havades enferadi

  چه مواردی تو تعیین حق بیمه حوادث انفرادی تاثیر میذارن: خب بهتره بگیم به چند تا عامل بستگی داره: برای شروع باید بگم به شرایط شغلی یا سفر ها و فعالیتهای فوق برنامتون مثله فعالیتهای ورزشی ربط داره.بر اساس فعالیتهای شغلی معمولا 5 طبقه یا 5 دسته بندی وجود …

Read More »