بیمه زلزله

بیمه زلزله ساختمان چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

بیمه زلزله

پوشش های بیمه زلزله از اونجایی که سال 96 سال بسیار پرخطر و پر زلزله ای بود ، تقریبا همه ی هم وطنان به فکر بیمه نامه ای موثر برای جبران خطرات زلزله افتاده اند ، حالا باید پرسید این بیمه نامه چیست ؟ چگونه خریداری میشود ! این بیمه …

Read More »