پوشش های بیمه آتش سوزی

 بیمه آتش سوزی:

شاید جالب باشه که بدانید, اولین بیمه نامه صادره در ایران بیمه آتش سوزی مسکونی وزیر دارایی وقت آقای علی اکبر داور بوده که این حائز اهمیت بودن بیمه آتش سوزی را نشون میدهد.

 

پوششهای پایه:

شما وقتی یک بیمه آتش سوزی رو خریداری میکنید به طور اتوماتیک  پوشش های اصلی این بیمه شامل خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه را دریافت میکنید . خسارتهای دیگر رو با اضافه کردن پوشش های اضافی تکمیلی میتوان به صورت اختیاری خریداری کرد و برای داشتن بهترین انتخاب میتونین همین حالا با کارشناسان بیمیلاین در تماس باشید.

 

بیمه آتش سوزی به دوصورت قابل عرضه است :

 • بیمه آتش سوزی صنعتی(کارگاه-کارخانه و..)
 • بیمه آتش سوزی غیرصنعتی(مسکونی)

 

ارزاترین بیمه شخص ثالث پرایدبرای بیمه آتش سوزی آیتم هایی که تاثیر بسزایی در مبلغ حق بیمه دارد:

در آپارتمانها تراکم واحدها-چیدمان واحدها-سیستم تهویه-قدمت ساختمان-نوع سازه-ارزش واحد

 

خسارت در بیمه آتش سوزی به 3صورت قابل جبران است:

 • نقدی
 • تعمیر
 • تعویض

 

پوشش های تکمیل

 

 • زمین لرزه
 • شکست شیشه
 • ترکیدگی لوله آب
 • سرقت با شکست حرز
 • زمین طوفان-تگرگ-سیل
 • شورش و آشوب
 • سقوط هواپیما یا پرتاب اشیاء و قطعاتی از آن
 • ضایعات برف و باران
 • نشست و رانش زمین
 • تخلیه ضایعات و نخاله ساختمان

 

فرایند صدور بیمه نامه های آتش سوزی

 • تکمیل فرم پیشنهاد توسط متقاضی بیمه
 •   انجام بازدیداولیه از موردبیمه
 • تعیین نرخ و اعمال آن جهت مشخص کردن حق بیمه
 • صدوربیمه

 

مرسی که مقاله های بیمیلاین و مطالعه میکنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *